Spoločnosť Hriňovská energetická, s.r.o. prevádzkuje systém centrálnej výroby a distribúcie tepla v meste Hriňová. Zabezpečuje vykurovanie pre komunálnu sféru a pre priemyselný areál v meste. Spoločnosť v tejto podobe existuje od roku 2005. Hriňovská energetická, s.r.o. je jednou z prvých slovenských energetických spoločností, ktoré začali využívať biomasu ako zdroj energie. Väčšiu časť tepla dnes vyrába z drevnej biomasy.

Spoločnosť sa intenzívne venuje aj iným obnoviteľným zdrojom energie. Vlastní a prevádzkuje malú vodnú elektráreň v Hriňovej.

Svoje aktivity v oblasti využitia biomasy úspešne rozvíja v spolupráci so spoločnosťou Stefe THS, s.r.o. aj v meste Revúca. Formou Manažmentu energetickej efektívnosti prevádzkuje v Revúcej kotolňu na biomasu a je dodávateľom takto vyrobeného tepla pre miestneho prevádzkovateľa CZT – spoločnosť Stefe THS, s.r.o.

Významnou aktivitou spoločnosti je aj prevádzka Hypermarketu kotlov, pecí, krbov a solárnych kolektorov KOTLA. Ide o najväčšiu slovenskú predajňu s najširším sortimentom týchto zariadení.

Biomasová tombola

V januári sa uskutočnil zber vianočných stromčekov organizovaný spoločnosťou Hriňovská energetická, s.r.o. pod názvom
"Biomasová tombola".
Spoločnosť chcela poukázať na možnosť druhotného využitia stromčekov a ich zhodnotenie na výrobu ekologického tepla.
Vo februári prebehlo žrebovanie o hlavnú cenu tomboly – nový kávovar. Výhercovi srdečne blahoželáme.

merge_from_ofoct(1)